AM738台現場直播
請使用IE 6.0或以上版本
賽狗日 排位表
出賽總表 換狗消息
出賽磅重 練狗師心水
電腦貼士 電台
轉播
澳門天氣預報
盃賽時間表
澳門現時天氣
 
監察報告
最新賽果
查詢賽果
隔夜派彩
賽事重溫
 
晨操報告 傷病報告
狗隻資料 狗隻血統
轉狗房 狗主資料
狗隻獎金 贏出比例
 

賽期表


2017 年 十月 賽期表

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
1
12場賽事
23
12場賽事
456
12場賽事
7
12場賽事
8
12場賽事
910
12場賽事
1112
12場賽事
1314
12場賽事
15
12場賽事
1617
12場賽事秩序
1819
12場賽事秩序
2021
12場賽事
22
12場賽事
2324
12場賽事
2526
12場賽事
2728
12場賽事
29
12場賽事
3031
12場賽事