AM738台現場直播
請使用IE 6.0或以上版本
賽狗日 排位表
出賽總表 換狗消息
出賽磅重 練狗師心水
電腦貼士 電台
轉播
澳門天氣預報
盃賽時間表
澳門現時天氣
 
監察報告
最新賽果
查詢賽果
隔夜派彩
賽事重溫
 
晨操報告 傷病報告
狗隻資料 狗隻血統
轉狗房 狗主資料
狗隻獎金 贏出比例
 

賽期表


2017 年 九月 賽期表

星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
12
12場賽事
3
12場賽事
45
12場賽事
67
12場賽事
89
12場賽事
10
12場賽事
1112
12場賽事
1314
12場賽事
15
12場賽事
16
12場賽事
171819
12場賽事
2021
12場賽事
2223
12場賽事秩序
24
12場賽事秩序
2526
12場賽事秩序
2728
12場賽事
2930
12場賽事