AM738台現場直播
請使用IE 6.0或以上版本
賽狗日 排位表
出賽總表 換狗消息
出賽磅重 練狗師心水
電腦貼士 電台
轉播
澳門天氣預報
盃賽時間表
澳門現時天氣
 
監察報告
最新賽果
查詢賽果
隔夜派彩
賽事重溫
 
晨操報告 傷病報告
狗隻資料 狗隻血統
轉狗房 狗主資料
狗隻獎金 贏出比例
 

父系-Magic Sprite - Despicable Barb

名稱母系顏色性別體重班次出生日期贏得獎金狗房狗主
護花使者
MIZRACHI
Despicable BarbBKD雄6442013-06-25$31,849.00K.8ALFRED MAK